Skip to main content

Theater

Voor groep 2 t/m 8

Theaterlessen geven kinderen de ruimte om zich te uiten, om hun eigen fantasie aan te boren en leert kinderen in een veilige omgeving zichzelf te durven zijn.

In de theaterlessen die Susan aan kinderen t/m groep 8 geeft, worden de kinderen gestimuleerd om spelenderwijs zelf toneelstukjes te verzinnen en te oefenen. In de loop van de lessen worden de toneelstukjes aan elkaar gekoppeld en voeren de kinderen in de laatste les zelf een uitvoering op.

Het toneelstuk ontstaat vanuit improvisatie en fantasie. Tegelijkertijd leren ze wat acteren is, wat een acteur, actrice is, wat er allemaal in het theater komt kijken en wat er nodig is om een voorstelling te kunnen uitvoeren.

Voor de bovenbouw vindt er verdieping plaats en is er ruimte voor dans, muziek en toneelspelen.

Spelenderwijs werk ik aan verschillende vaardigheden:

  • Bewustwording van het lichaam
  • Gezichtsexpressies tonen
  • Emoties herkennen
  • Naar elkaar luisteren
  • Fantasie
  • Creativiteit
  • Zelfvertrouwen
  • Samenwerken en samenspelen
  • Presenteren

Door wie wordt deze les gegeven?

Susan

Interesse?

Neem gerust contact met Susan op en vraag naar de mogelijkheden.

E-mail: contact@vocaaltjes.nl