Les in de klas > theater

Voor de BSO

Theaterlessen geven kinderen de ruimte om zich te uiten, om hun eigen fantasie aan te boren en leert kinderen in een veilige omgeving zichzelf te durven zijn. In de theaterlessen die Susan aan kinderen t/m groep 3 geeft, worden de kinderen gestimuleerd om spelenderwijs zelf toneelstukjes te verzinnen en te oefenen. In de loop van de lessen worden de toneelstukjes aan elkaar gekoppeld en voeren de kinderen in de laatste les zelf een uitvoering op. Het toneelstuk ontstaat vanuit improvisatie en fantasie. Tegelijkertijd leren ze wat acteren is, wat een acteur, actrice is, wat er allemaal in het theater komt kijken en wat er nodig is om een voorstelling te kunnen uitvoeren.

Voorstellingen die de kinderen op de basisschool tot nu toe in samenwerking met Susan hebben ontwikkeld zijn o.a.:

  • Zwerfafval op de Amsterdamse grachten
  • De vliegende kat op de moestuin
  • Hoeveel foutjes heb jij al gemaakt?

Kinderen leren in deze lessen o.a.:

  • bewust te worden van hun lichaam (hoe kun je jezelf uiten door met je handen te spreken, iemand echt aan te kijken, het gebruik van je stem etc)
  • gezichtsexpressies te tonen
  • emoties te benoemen en na te doen
  • beweging op muziek te laten zien
  • naar elkaar te luisteren
  • samen te werken
  • hun fantasie te gebruiken

Interesse?

Neem gerust contact met Susan op en vraag naar de mogelijkheden.