Skip to main content

Kunstexpressie

Voor groep 1 t/m 8

In deze lessen leren kinderen zich creatief te uiten middels allerlei materialen. Van werken met materialen uit de natuur, zwerfafval, stiften, pennen, potloden, verf tot inkt. De basisgedachte achter de lessen die Susan geeft is: fantasie. Spelenderwijs leert een kind fijn-motoriek, fantasie en kennis te combineren. Er is nooit sprake van wie er beter is dan de ander. De nadruk ligt op het individu.

Via verschillende spelvormen krijgen de kinderen de ruimte om iets uit niets te maken, zelf iets te bedenken zonder het na te maken van iets dat al bestaat.

Het niveau wordt per groep aangepast. Voor de bovenbouw is er sprake van een verdieping op het gebied van kleurenleer, perspectief en het leren creëren vanuit je eigen kracht. Of je nu wel of niet goed kan tekenen doet er niet toe.

Kinderen leren in deze lessen o.a.:

  • bewust te worden van hun lichaam: tekenen, schilderen en knutselen (fijn motoriek) en meer.
  • emoties te uiten via kunst
  • om te gaan met verschillende materialen
  • naar elkaars werk te kijken
  • fouten te maken
  • te accepteren dat ieders werk mooi op zichzelf is: eenheid in verscheidenheid
  • samen te werken met materialen delen
  • hun fantasie te gebruiken

Door wie wordt deze les gegeven?

Susan

Interesse?

Neem gerust contact met Susan op en vraag naar de mogelijkheden.

E-mail: contact@vocaaltjes.nl